Kodre las

Moja neèakinja je zelo ¾eljna, da se igra z lasmi, lahko jo ¾e nekaj ur udarite in imate tudi lase. Hkrati pa je resnièno vsrkano, da èe hoèete, da je vse lepo, lahko ¹estkrat polo¾ite eno pletenico, vèasih jo zabodete ali jo pritrdite s sponkami. Za njih zelo ceni ¹olsko uspe¹nost in formacijo. Njena nova kreacija Princess Scent je bila tudi izvirna in je zahtevala popolno prièesko in obleko. Na zaèetku bi moja mama plela svoje majhne pletenice s pritrjenimi loki. Potem je to èudovito dekle rekel ne, ne, in znova in znova. Izgledala bom lep¹e v upravljanih laseh… zaèelo se je. Pol ure snemanja poleg modeliranja. Izgledala je èudovito kot velika princesa. ©ele potem, ko se je dru¾ila z razvajenimi dekleti, se je zelo hitro spremenila. Ne sprejema, da je od zaèetka proizvodnje minilo veè kot dve uri. Nenadoma ... je popolnoma spremenila idejo, in v njenem govoru je zvenela skoraj kot "nieeee, ne ¾elim, ne spomnim se princese, kaj je njena podrejena". Izposodila si je novo frizuro in ji pripila lase kot ohlapno koko. Ker seveda, kot je ustvarila zgoraj, imamo zdaj spretnost pripenjanja njenih las, tokrat pa je bila tudi hitra. Njena mama pa sem bila po 20 minutah pripravljena na ostalo.

Preverite, kje kupiti lasnice