Las na mi ki

Moj bratranec se zelo rad igra z lasmi, mo¾no je, da ga potegne, da se razma¾e in zatika. Hkrati pa je resnièno zavezana, da èe hoèe, da je vse videti krasno, lahko petkrat obleèe eno pletenico, ves èas pa na njej namesti naprave za su¹enje las, ali pa jo stisne. Najbolj je v¹eè ¹olskim nastopom in se pripravlja na njih. Njena najnovej¹a vloga Princess Scent je bila izvirna in je potrebovala popolno prièesko in obleko. Na zaèetku mi je mama pletila veè pletenih trakov. Potem je tisto lepo dekle reklo ne, ne, ne enkrat. Izgledam lep¹e v kodrastih laseh ... in zaèelo se je. Petin¹tirideset minut upravljanja, poleg njihovega dela. Izgledala je lepa kot edina princesa. Toda ko se je ukvarjala s princesami, se je zelo hitro spremenila. Ne da bi prosil za zadnjo, je trajalo skoraj dve uri za zaèetek branja predstave. Nenadoma ... popolnoma spremenila vizijo, in v njenem slogu je zvenelo malo bolj "nieeee, mi ni v¹eè, saj se ne spomnim princese, kaj je njen podrejeni". Spra¹evala se je za novo prièesko, lasje so bili povezani z vpra¹anji polnjene koke. Ker, kot je ustvaril prej, smo ¾e preverjanje v njenih las, potem je zadnjiè ¹el zelo gladko. Po drugi strani pa je bila njena mati pripravljena vzeti nekaj trenutkov.

Priporoèam bubu-shranjevalne sponke za lase