Modeliranje dolgih las korak za korakom

Moja sestra se zelo rada igra z lasmi, vedno jo lahko kaplja¹, jo namerava¹ tudi èe¹ljati. Hkrati je resnièno absorbirana, da èe jo potrebujete za popoln videz, je mogoèe eno pletivo izbolj¹ati ¹estkrat, kadar koli vstavite pripomoèke za lase ali vstavite sponke za lase. On ljubi ¹olske predstave in jih izvaja. Njena kreacija, Princesses Joker, posku¹a izvirno in potrebuje popolno prièesko in obleko. Na zaèetku bi moja mama pletila ducate pletenic s pritrjenimi trakovi. Kasneje je ta enajstletnik rekel ne, ne, ne enkrat. V stanovanjih bom naredil lep¹e stvari ... da se je zaèelo. Èas overclockinga in njihovo modeliranje. Izgledala je èudovito kot prava kraljica. Toda kako ostane z aristokrati, se je zelo hitro spremenila. Brez ¹pekulacij z zadnjim je od zaèetka predstave minilo veè kot dve uri. Nenadoma ... popolnoma spremenila vizijo, in v njenem jeziku je zvenel veliko kot "nieeee, mi ni v¹eè, saj se ne spomnim princese, kaj je visoka nje". Izumila je novo prièesko, obrnila lase v obliko ohlapne koke. Na poroki, seveda, kot je ustvarila zgoraj, imamo zdaj izku¹nje pri izbolj¹evanju njenih las, zadnja pa je bila popolnoma gladka. Njena mama je bila na moji strani sposobna narediti ¹e nekaj klicev v nekaj trenutkih.