Prevajalska pisarna rzeszow

Na¹e prevajalsko podjetje zaposluje le praktiène in visoko usposobljene prevajalce, ki zanesljivo gredo na katero koli delo. Pred zaèetkom izmenjave kupca obvestimo o predvidenih stopnjah in datumu zakljuèka.

Zagotavljamo najbolj¹i razred prevajanja in zanimive, nizke cene. Od nekaterih strank u¾ivamo veliko zaupanje. Na¹a prevajalska agencija Krakow uporablja ustno in pisno tolmaèenje. Specializirani smo za znane in obièajne prevode. Obravnavamo prevajanje pravnih in poslovnih dokumentov, korespondence in strokovnih besedil. Ohranimo popolno diskrecijo informacij, izdanih v dokumentih, ki jih izda stranka. Imamo ustrezna potrdila, ki potrjujejo najbolj¹o vrednost opravljenih storitev. Na¹o ponudbo usmerjamo tudi na zasebne obraze in institucije. Spoznajemo najnovej¹e metode prevajalske podpore produkciji. Uporabniki lahko naroèijo neposredno v znani blagovni znamki ali elektronsko. Ponujamo tudi druge vrste tolmaèenja: simultano, zaporedno, oddaljeno in pogajanje. Med intervjujem se ponavadi nadome¹èajo pomembni. Ne potrebujem dodatne tehniène opreme. Priporoèa ga moè in natanènost. On lahko popolnoma prenese èustva govornika. Konsekutivno tolmaèenje pa se uporablja v èasu vernisanja, vaj in stro¹kov. Prevede se prevod in izvirno besedilo. Med potovanjem in bivanjem v ¹tudijah lahko izdelamo zunanji prevod. V tem primeru se uporabljajo strokovni in strokovni prevajalci. V primeru pogajalskega prevajanja prevajalec deluje kot pogajalec. Prevajalska agencija ponuja tudi prevajanje: standardno, zaprise¾eno in literarno. Specializiran je za prevajanje informatorjev, vodnikov in pogovornih pisem. Poleg tega ponuja konferenèno tolmaèenje, kar je velik izziv za ljudi v pisarnah, ki se osredotoèajo na strokovno prevajanje. Prav tako zahteva strokovne prevode: tehniène, medicinske, informacijske, kemijske, finanène, poslovne, tr¾ne in pravne. Vabimo vas, da raz¹irite krog na¹ih zadovoljnih strank!