Programska oprema za fiskalni tiskalnik

Kaj je seveda naprava, imenovana fiskalni tiskalnik, in kak¹no je ¾ivljenje te institucije? Poskusimo premisliti o tem in malo spoznati to temo.

Na splo¹no je fiskalni tiskalnik predvsem jed, ki bele¾i prihodke, ki izhajajo iz prodaje na drobno. Ta registracija se opravi za davène namene. Gre za tako imenovano dohodnine in DDV. Da bi bil fiskalni tiskalnik vkljuèen v komplet za ta namen - in v skladu s pismom zakona - mora biti tako homologiran.

V nasprotju s fiskalno valuto fiskalni tiskalnik ne more delovati popolnoma neodvisno. Povezan mora biti z raèunalnikom. Delovanje te institucije je registracija in dodatno izpisek potrdila. Pri tem je treba omeniti, da je fiskalni tiskalnik v vrstnem redu tako imenovanih raèunalni¹kih sistemov prodaje. Tukaj lahko na primer omenimo blagajne POS. Omeniti je treba, da lahko za registracijo vozovnice na fiskalnem tiskalniku uporabimo kateri koli - naèeloma - raèunalni¹ki program, ki lahko s pomoèjo RS-232 ali USB vmesnika spretno nadzoruje tiskalnik. Prav tako je pomembno, da programov z fiskalnimi tiskalniki ni treba odobriti. Medtem je komunikacijski protokol povsem javen. Njegova priljubljenost je vidna na stenah spletnih strani proizvajalcev tiskalnikov.

Spomnimo se, da je vsak prodajalec - katerega dohodek je bil dragocenej¹i od mejne vrednosti, ki ga je natanèno doloèil NB Ministrstvo za finance - odgovoren za veljavno registracijo prodaje na drobno in za to da fiskalni znesek ali fiskalni tiskalnik.

Brez dvoma, fiskalni tiskalnik natisne posebne fiskalne prejemke za stranke. To ni vse. Ker na kontrolnem zavihku natisnejo veè odtisov (tj. Potrdila. To so podatki za arhiviranje. Seveda mora biti natisnjeno fiskalno potrdilo - takoj po prodaji - predano kupcu. Kopije, napisane na kontrolnih zvitkih, mora prodajalec sam zapisati. Pribli¾no pet let je. Hkrati pa je vredno imeti naslednje dejstvo: od nekaj let je resnièno enako, da se kopija tiskanih besedil shrani v elektronsko osebo. Neposredno po koncu vsakega prodajnega dne je uporabnik dol¾an delovati na blagajni tako imenovanega dnevno poroèilo - fiskalno.