Psiholog in blagajna

Vsak podjetnik z lastnimi blagajnami v svojem podjetju se vsakodnevno spopada z oddaljenimi težavami, katere naprave lahko tudi ustvarijo. Kot vsa računalniška oprema tudi blagajne niso neodvisne od bolezni in se včasih pokvarijo. Vsi lastniki podjetij ne vedo, da bi se morali ves čas, ko se vodijo evidence s pomočjo blagajne, spomniti različnih takšnih naprav - seveda zaradi okvare te popolne.

Če ne bo rezervne blagajne elzab med nadaljnjo prodajo blaga ali pomoči, lahko davčna uprava naloži kazni, ker bo to preprečilo prodajno pismo v času razčlenitve glavne naprave. Dokumenti, ki se vodijo skupaj z blagajno, morajo vsebovati knjižico o storitvah blagajne. V tem besedilu niso samo vsa popravila naprave, ampak so tudi nasveti o fiskalnosti blagajne ali o spremembi njenih misli. Službena pozicija mora vsebovati tudi edinstveno številko, ki jo je dal davčni urad, ime podjetja in naslov prostorov, kjer se znesek uporablja. Vse to znanje je potrebno v primeru revizije davčnega urada. Vse novosti o zavedanju blagajne, vključno z njenim popravilom, so specializirane storitve, s katerimi bi moral vsak podjetnik, ki uporablja blagajne, sestaviti podpisano pogodbo. Kaj veliko - o vsaki spremembi blagajne obvestite davčni urad. Prodaja davčnih zneskov bi se morala končati v nenehnem slogu, ker morate za uspeh polnjenja pomnilnika blagajne pomnilnik zamenjati z zadnjim, hkrati pa imeti možnost prebrati spomin. Branje davčne blagajne verjetno obstaja - tudi kot popravilo, ki ga izvaja samo pooblaščeni subjekt. Poleg tega bi delo radi zaključili v prisotnosti zaposlenega v davčnem uradu. Iz branja spomina blagajne se pripravi ustrezno poročilo, katerega en izvod se pošlje davčnemu uradu, nov pa podjetniku. Ta protokol mora hraniti skupaj z različnimi dokumenti, povezanimi z blagajno - njegov postopek lahko naloži kazen s strani urada.