Razvoj otroka je v noseenosti 2 meseca

Za otroka so najpomembnej¹e prve faze. To je zato, ker se vsi organi in ¾ivljenjsko delo poveèujejo, v naslednjih mesecih stanja drugaène ¾enske pa otrok praktièno raste. Ni èudno, da zdravniki bodoèim materam opozarjajo, da bodo ¹e posebej v sedanjih prvih trenutkih njihovega blagoslovljenega pogleda zelo skrbeli zase, da ne bodo zboleli in ne zdravili z moènimi zdravili, ki bi lahko resno po¹kodovala bodoèega otroka. Vendar pa je znano, da je zapustitev stavbe za 9 mesecev te¾ka, prehlad in prehlad, zlasti v stanju solsticija, in je praktièno nemogoèe odstraniti zaradi moènih hormonskih sprememb v ¾enskem sistemu.

Prviè, ne panièarite, ko opazite, da se med noseènostjo prehladi. Pri majhnem mrazu se bo moja mama zelo uèinkovito spopadla, ni potrebe po zdravni¹ki intervenciji. Vendar je treba omeniti, da uporaba zdravil v glavnih ¹tirih mesecih noseènosti ni priporoèljiva. V tak¹nih razmerah je vredno zaupati starim, lahkotnim sredstvom za mraz na¹ih babic. Èaj z limono, medom in malinovim sokom ter èebulo in èesnovim sirupom (kljub dejstvu, da je zelo slabo, saj ne bo ¹kodoval plodu in nam bo pomagal, mraz pa bo pre¹el v sistem tedna.

Po drugi strani, v èasu prehlada med noseènostjo, bi morali zaprositi za moè veliko veè kot v primeru prehlada pred noseènostjo. Èe lahko rahlo prehlad in prehlad med noseènostjo zdravimo z babièinimi metodami, bo s pljuènico (ki je zelo lahka, saj je na¹a moè moèno omejena s prilagodljivim stanjem in hormoni sedaj te¾je.

Kar zadeva moteè izcedek iz nosu med noseènostjo, bo zelo zanimivo ustvariti vdihavanje vode z okusom kuhinjske soli ali ¾elodènih kapljic, mete, kamilice ali sivke. Pogosto podrgnite nos, tako da se ne pribli¾uje pretoku v grlo, in uporabljena tkiva takoj zavrzite. ©e vedno lahko dobite kapljice za nos, ki ote¾ijo nos, vendar pa bo bolj jasno, da so na mislih, ki so narejeni z otroki, ker so veliko bolj obèutljivi. Vendar pa se preprièajte, da jim ne dajete veè kot 3 dni.