Rezalnik 250 mm

Rezanje enakih kosov sira ali palic je nedvoumno, vendar za izku¹ene kuharje. Obièajen kruhovalec pogosto èrpa iz trenutne te¾ave. En kos bo preveè velik, drugi bo previsok ... Vsak to ve. Na sreèo je enostavno re¹iti. Da ¾elimo izdelati sendvièe kot profesionalni kuhar v svoji kuhinji, mora zagotovo najti rezalnik za hladno meso in sir.

Varikosette

Pri rezanju na rezalniku lahko resnièno nare¾emo rezino ¹unke ali sira, ki je kot nala¹è za nas. Samo ustrezno nastavite rezalnike. Obièajno velja standardna lestvica do 16 mm. To je veliko lahka in manj utrujajoèa ali zamudna pri rezanju z navadnim kuhinjskim no¾em.Nove vrste rezalnikov se na trgu zelo dobro ujemajo. Èe se odloèimo za nakup tak¹ne opreme, moramo paziti na nekaj napak. Varnost je pomembna situacija. Èe hoèem, da je na¹ rezalnik lep, je vsekakor treba imeti posebne nedrseèe noge. Zahvaljujoè jim bomo lahko zagotovili, da bo stroj med rezanjem pomirjen v smislu in se ne bo premikal, kar bi lahko ogrozilo zagozditev ali veèjo rano. Prav tako mora imeti ustrezno ohi¹je, tako da so na¹i prsti preprièani. Hkrati je pomemben gumb za vklop in izklop. Zaradi varnosti vedno po konèanem rezanju izklopite opremo.Pomembno je tudi, iz katerih materialov je bilo izvedeno. Lahko se sreèamo z zbirkami rezalnikov, katerih rezila so narejena za dokaz nerjavnosti ali aluminija. Velik obstaja in preostali del rezalnika je voden, bodisi iz plastike ali kovine.Rezalniki se lahko razlikujejo tudi v dodatkih, ki povezujejo proizvajalce z njimi. Na primer, tipièen rezalnik za no¾e, sesalni èa¹i za mizno plo¹èo, nastavitev odstopanja je primernej¹i za rezanje ali pladenj, na katerega se razre¾ejo narezane rezine.Na podstavku lahko pazimo na stanje rezalnika. Vidne so v moèi barv in oblik, zato sem preprièan, da se bom lahko prilagodil stanovanju na¹e kuhinje.