Socialni prispevki iz protivrednosti placil za pocitnice

Pogosto uporabljena miselna bližnjica osebja, plače pa so namenjene celotnemu številu dejavnosti, povezanih z naseljevanjem ljudi v določeni pisarni. Vodje podjetij zahtevajo, da zaradi delodajalca obstajajo posebne zakonske obveznosti, saj lahko njihova nepazljivost povzroči nevarne posledice tudi na delih davčnega urada, pa tudi v trgovini za socialno varnost. Delodajalec kot ženska, ki zaposluje veliko funkcijo plačnika prispevkov, kar pomeni, da mora za zaposlene hraniti zahtevane zneske prispevkov v ZUS. Ti zdravstveni prispevki so plačljivi ne glede na velikost ali vrsto zavarovalnih naslovov, medtem ko so za plačilo socialnih prispevkov določene omejitve. Lastnik podjetja mora vloge za zavarovanje oddati tako, da v ZUS predloži uradni obrazec v času 7 dni od datuma zaposlitve, to je od datuma nastanka zavarovalne obveznosti. V primeru klasične pogodbe o zaposlitvi je potrebno plačilo vseh socialnih prispevkov, medtem ko je v primeru pogodbe o mandatu odgovorna le pokojnina in invalidska pokojnina (po možnosti tudi nezgodni prispevek.

Po drugi strani pa zaposlene plače v položaju, ko so zaposlene osebe študenti, predstavljajo dejstvo, da je pokojninski in invalidski prispevek prostovoljen in ni pogoj za nezgodno in zdravstveno zavarovanje. Omeniti velja, da podjetnik prispeva socialne in zdravstvene prispevke na Zavod za socialno zavarovanje (ZUS in zase, obveznost osebe, ki dela polni delovni čas in hkrati razvija ustanovo, pa je, da plačuje samo zdravstvene prispevke. Obstaja alternativna rešitev glede zaposlovanja zaposlenih, to je oddajanje osebja in plač. To kaže na odstop od preprostega najema osebja in prevzemanja storitev zunanjega podjetja, ki se ukvarja z osebjem in izplačevanjem plač, ter vseh dolžnosti, povezanih z vodenjem baze.