Sredstva za gasenje zlasti glede na vrsto gasilnih aparatov

Vodna para je pogosto uporabljeno sredstvo za gašenje. Postrežemo ga le v zaprtih apartmajih z nizko kubaturo. Uporaba pare za gašenje v visokih prostorih ne daje želenih učinkov. Para je zelo dobra teža in v odprtih razmerah ne doseže ustrezne gasilne koncentracije.

Predlaga se uporaba pare v notranjosti, katere prostornina ne presega 500-520 m3. Nato bi morali biti nepropustni prostori. Vsako puščanje bo zmanjšalo učinkovitost gašenja s paro.Najpogosteje se para vrže v gašenje požarov, ki lahko stojijo v sušilnicah za les, vnetljivih odlagališčih, ladjah, črpalkah za olje, mestih z vulkanizacijskimi kotli ali rektifikacijskimi stebri.Par kot gasilno sredstvo bi moral biti praktičen za gašenje trdnih požarov, ki ne reagirajo z vodo pri stalnih temperaturnih pogojih. Ne uporabljate vodne pare za gašenje požarov, če se zaradi stika z vodno paro gorijo materiali poškodujejo.Uporaba pare za gašenje požarov zmanjša koncentracijo kisika do takega stanja, da je proces zgorevanja težaven. Vodna para razredči vnetljive alkohole na področju izgorevanja.Najbolj funkcionalno in najbolj aktivno je gašenje požarov z nasičeno paro, ki se ponuja pri tlaku od 6 do celo 8 atmosfer.Paro kot gasilno sredstvo "parno gašenje požara" lahko dajete le v prostorih, kjer je zagotovljeno, da ni zaposlenih. Z nasveti za hitro gašenje pritiska bi para lahko bila nežna za zdravje in celo za človeka.